Trang chủTiêu điểmGiám đốc quốc gia ADB: Dòng vốn FDI là một lá phiếu tín nhiệm với Việt Nam