Trang chủDân sinhCắt giảm việc làm không diễn ra cục bộ, nhiều ngành nghề vẫn thiếu lao động