Trang chủThị trườngGiảm lần thứ 4 liên tiếp, xăng E5 RON 92 xuống dưới mức 20.000 đồng/lít