Trang chủThị trườngThị trường thép tiếp tục ảm đạm, giảm cả sản xuất và tiêu thụ