Trang chủDoanh nghiệpCông ty BaF liên tiếp mở rộng quy mô, tập trung cho mục tiêu lớn trước 2030