Trang chủDoanh nghiệpTập đoàn Than than khó, Tập đoàn Điện kêu lỗ nhiều… người dân, doanh nghiệp lo “sốt vó”