Trang chủDoanh nghiệpThanh Hóa: Chủ đầu tư dự án thủy điện hơn 3000 tỷ đề nghị hoãn thanh tra để “xoay” tiền trả nợ