Trang chủChứng khoánThanh khoản kém nhất 4 tuần, EIB bị bán ròng hơn 2.900 tỷ