Trang chủChứng khoánChứng khoán VIX dự chi 200 tỷ đăng ký mua 15 triệu cổ phiếu GEX