Trang chủChứng khoánVốn ETF rút ròng toàn Đông Nam Á, riêng Việt Nam vẫn vào mạnh 31,5 triệu USD