Trang chủTài chínhTỷ lệ sử dụng ưu đãi thuế quan FTA của doanh nghiệp Việt đang giảm