Trang chủKinh tế sốChưa cổ phần hóa VNPT để thực hiện sứ mệnh phát triển hạ tầng số, chuyển đổi số quốc gia