Trang chủKinh tế sốDoanh thu an toàn thông tin mạng năm 2022 ước đạt hơn 4.850 tỷ đồng