Trang chủKinh tế sốMỗi ngày có khoảng 2,1 triệu lượt giao dịch qua nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia