Trang chủKinh tế sốLần đầu tiên doanh thu dịch vụ phần mềm của một doanh nghiệp số Việt Nam tại nước ngoài đạt hơn 1 tỷ USD