Trang chủĐầu tưChưa thi công, nhà thầu cầm chắc lỗ 40% bởi nhiều đơn giá đầu vào áp dụng từ thời Liên Xô